Villkor

www.speed-id.com tillhandahålls av bolaget Speed ID AB, org. nummer 559160-4599 och adress Mediavägen 11, 135 48 Tyresö. Speed ID AB tillhandahåller tjänster för att bearbeta och redigera bilder som kan användas till identifikationshandlingar. Du kan genom att ladda upp dina egna bilder köpa bearbetade och redigerade bilder som antingen skickas digitalt till din epostadress eller fysiskt till din postadress. Följande köpvillkor gäller från 2019-01-01. Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlag för köpet. För att handla hos www.speed-id.com måste du minst ha fyllt 18 år. Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på www.speed-id.com

 1. Säljaren

  Säljaren är Speed ID AB .

 2. Priser

  Varje varas pris anges i svenska kronor inklusive moms. Priset som godkänns vid betalning är tillsammans med leveranskostnader det belopp som ordern kommer att kosta.

 3. Betalning

  När du handlar på www.speed-id.com är det Klarna som hanterar betalningen. Speed ID AB har ett avtal med Klarna som ger dig möjlighet att välja bland de betalningsmetoder som samarbetet mellan oss erbjuder.

 4. Leverans

  En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar av fysiska bilder vilken framgår i din orderspecifikation. Vi levererar alltid dina fysiska bilder via brev och vi utnyttjar Postnords tjänster för att skicka bilderna via A-post till din brevlåda. Breven skickas alltid till din angivna adress i beställningen om inte du aktivt kontaktar Speed ID AB för att byta adress innan leverans har påbörjats.

  Du ansvarar själv för produkten efter att Postnord har levererat produkten till din adress.

  Leveranstiden beräknas under normala förhållanden till 2-3 arbetsdagar. Speed ID AB är inte ansvariga för eventuella förseningar på grund av posten. Speed ID AB ersätter inga reklamationer på grund av förseningar som inte beror på Speed ID AB .

  Du ansvarar alltid för att rätt adress anges vid beställningstillfället. Speed ID AB tar inte ansvar för bilder som skickas till fel adress på grund av att du har givit Speed ID AB fel adress.

 5. Ångerrätt och avbeställning

  Samtliga bilder som Speed ID AB tar emot från dig är unika och på grund av det är bilderna anpassade utefter din specifika order. I och med det måste Speed ID AB tillverka den individuella produkten efter beställning och därför tillämpas inte ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  Du har rätt att avbeställa din vara innan den har levererats till dig. Vid avbeställning är du skyldig att ersätta Speed ID AB för de kostnader som uppstått till följd av avbeställningen av ditt köp. Ett skriftligt meddelande om avbeställning ska skickas till info@speed-id.com och vara mottaget innan varan har levererats till dig.

 6. Reklamation

  Om du får en bild av Speed ID AB som inte blir godkänd av den aktuella myndigheten kan du enligt vad som följer nedan reklamera bilden, förutsatt att du inkommer med ett intyg från den aktuella myndigheten som visar att myndigheten har nekat bilden.

  Vid en godkänd reklamation har du rätt att antingen få dina pengar tillbaka för den specifika bilden som reklamerats eller få en ny redigerad kopia av den reklamerade bilden kostnadsfritt av Speed ID AB. Speed ID AB ansvarar inte för övriga kostnader eller olägenheter som tillkommer på grund av en nekad bild. Maximalt kan du få ersättning för det totala orderbeloppet.

  Reklamation sker genom att skicka ett meddelande till info@speed-id.com. Du ansvarar för att svara på meddelanden som Speed ID AB skickar till dig.

  För att reklamationen ska godkännas skall du ge Speed ID AB
  1) ordernummer på den specifika ordern som ska reklameras;
  2) kontaktinformation till dig;
  3) anledning till reklamation och;  
  4) intyg på avslag från den aktuella myndigheten.

 7. Kundbilder som nekas av Speed ID AB

  För att hålla Speed ID AB:s höga standard måste Speed ID AB neka vissa bilder som är tagna på ett för dåligt sätt. Speed ID AB har rätt att neka alla bilder som innehåller ett uppenbart problem vilket gör att bilderna inte kan användas till det specifika syftet.

  Anser Speed ID AB att bilden inte kommer att godkännas av den aktuella myndigheten kommer Speed ID AB att neka bilden och begära att du skickar in en ny bild.

  Att skicka en ny bild till Speed ID AB är kostnadsfritt om Speed ID AB sedan tidigare nekat en bild. Om du inte skickar in en ny bild kommer ordern ligga aktiv i två månader innan ordern avslutas. Under dessa två månader kommer Speed ID AB att skicka ut minst tre stycken påminnelser utöver det ursprungliga nekandet till din angivna epostadress.

  Ordern kan aktiveras igen om du inkommer med en ny bild samt ordernumret på ordern som lades. Speed ID AB har inga skyldigheter att leta reda på ditt ordernummer.

 8. Immateriella rättigheter

  Speed ID AB innehar de immateriella rättigheterna till information och bilder som finns på hemsidan. Ingen del av dessa köpvillkor eller ditt köp av bilder innebär att immateriella rättigheter tillhörande Speed ID AB övergår till dig.

  Du som kund garanterar att du innehar nödvändiga immateriella rättigheter till de bilder som du laddar upp i vår tjänst samt att inte någon tredje parts immateriella rättigheter inskränks genom ditt köp. Ingen del av dessa köpvillkor eller din användning av Speed ID AB:s tjänster innebär att de immateriella rättigheterna till dina bilder övergår till Speed ID AB .

 9. Personuppgiftsbehandling

  För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Speed ID AB att behandla vissa personuppgifter hänförliga till dig. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa på Cookies & Personuppgifter.

 10. Företagsinformation och kontakt

  Bolagsnamn: Speed ID AB.

  Organisationsnummer: 559160-4599.

  Adress: Mediavägen 11, 135 26 Tyresö.

  Posten skickas till Box 634, 135 26 Tyresö och epost skickas till adressen info@speed-id.com

 11. Cookies

  En cookie är en textfil som en webbserver sparar i en webbplatsbesökares dator. Cookies skickas från vår websida www.speed-id.com till din dator där den lagras i minnet som en session-cookie. Session-cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundkorg under den tiden du besöker vår sida och försvinner när du stänger ner din webbläsare.

 12. Force Majeure

  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Speed ID AB:s kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Speed ID AB:s sida, som gör att Speed ID AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Speed ID AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 13. Ändring av avtalsvillkor

  Speed ID har rätt att uppdatera och/eller ändra dessa köpvillkor. Villkor som gäller vid beställningstillfället tillämpas på ditt köp.

  Efter att du genomfört ett köp kan inte Speed ID AB ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är särskilt överenskommet.

 14. Klagomål

  Om du har synpunkter eller vill framföra klagomål kan dessa skickas till info@speed-id.com

 15. Tvist och lagval

  Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor ska exklusivt prövas av svensk domstol.